Lagos Tefi kawetal Hoore lesdi Israel ngam Honuki Paccam

Nder tiinaaje ɗe honuki paccam ndiyam nder jihawol Lagos lattuka jaabuuru luumooku lesdi Naajeeriya, ngomnati jiha kan taskiti ngam fiɓuki narral bee lesdi Israel her naftirki laabi zamanu naftirteeɗi nder tayre funa cakaare duuniyaaru ngam ngam raggiɗinki gannungol ngol nder jiha kan.

Ngomnaajo jihawol Legos Akinwunmi Ambode on suuɗiti haala kan yaake nde waɗanno jawaabu haa omtol mobre waytinol dow seewaaku e faddol gannuɗi inaaje ka taskitaa nder jiha kan.

Ngomnaajo on andini dow wakkatiyel jotta won kandungel gannuɗi sella e inaaje fuu lartee ngam wurtinki laabi hurgukiɗi kanduɗi.

Ngomna Ambode andini dow mbononde paccam ndiyam ɗum geɓe goɗɗe nder gallure nden yiidi balɗeɗee wola hunde feere sappi sonaa gannugol ngol taskitanee her feesinki laabi ndiyam ɗi zamanu.

Gurin/VON

Advertisement