Kawral Tabital Pulaaku Nigeria

on Salminaama Banndiraaɓe Tedduɓe, ɗo ko Kawral Tabital Pulaaku Nigeria (Niijeriya) waɗa e Kano State Nigeria (Niigeriya). Dr Abdullahi Umar Gannduuje Hooreejo Kano State (executive Governor of Kano State Nigeria) , nden Hooreejo Tabital Pulaaku Nigeria (President Tabital Pulaaku Nigeria) e Alhaji Abubakar Sahabo Bawuro cukko Hooreejo Tabital Pulaaku Nigeria (Alhaji Abubakar Sahabo Bawuro Vice President Tabital Pulaaku Nigeria) e Professor Garba Kaaw Daaudu Hooreejo Tabital Pulaaku Kano den windanoowo Tabital Pulaaku Nigeria (Proffesor Garba Kaaw Daaudu Secretary General Tabital Pulaaku Nigeria and Chairman Tabital Pulaaku kano State) e Abubakar Auwalkakkilanoowo Tabital Pulaaku Abuja (Abubakar Auwal Coordinator Tabital Pulaaku Abuja).