JAMAARE

Daartol pinal Fuuta tooro

June 16, 2017 // 3 Comments

Ndeen, neɗɗo arataa Ceɗɗo maa Pullo-Gaynaako, maa Cubballo, o wontatno ɗuum e fawaade e jikku makko, baawal makko maa e taariindi makko – ngonka maccungaagu alaa fof [...]