Guski Maitama Sule Uwama ha Kano

Guski Ndottijo nanaado siyaasaajo wakiliijo lesdi Naajeeriya tabiddo haa Majaliisaaru mobgal lesde duuniyaaru, Yusufu Maitama Sule Uwama haa gallure Kano bana no diina lislaama umri.

Njamndi 6:59 kiikide on O uwa haa Uworde Kofar Mazugal, nder Hukuuma pamara ka Fagge.

Laamido Kano Mohammed Sanusi II on ardi ummaatoore ujinedde yaldiriibe juulde Jana’iza maynaado on nde dogginaa haa dammugal fombinawal ngal faada laamiido Kano.

Guski maynaado on yotti riftorde piirooje Sojaen lesdi wonde Kano on namndi 3.30 kiikide, Ngomnaajo jihawol Kano Dr Umar Ganduje on jabi mo.

Baawo don Guski kin hooraama baade maynaado on wonde dow brawal Dawaki haa bale ngomnati gonde fattude haa yalji maako jabbootiri bee maako fodde O yaare faada Laamiido Kano ton dum uuli mo.

Ardiido gollobe faada ardiido lesdi Naajeeriya, Abba Kyari on ardi Agal wakili’en ngomnati lesdi Naajeeriya yaldiriibe janaiza kan  ka himbe teddube yaldiri nder mabbe haa e ardiido majaliisaaru ndottien lesdi Naajeeriya,Dr. Bukola Saraki.

Maynaado on Maitama Sule, mardo duubi 88, wurtinaama faaki lesdi misra fajiri Asawe yawtunde ngam tefre nyawndiigu amma O maynaama haa nyawndordu wondu nder berniwol Kayro fajiri altine.

VON/Gurin

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s